imprezy forum

W Wiedniu odbyła się III edycja konferencji Forum Młodej Polonii- Jesteśmy przyszłością

Konferencja Forum Młodej Polonii – Jesteśmy przyszłością

Wiedeń 8-9 czerwca 2018.

 

Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Sala im. Jana III Sobieskiego. Gwar i śmiechy, serdeczne powitania tych, którzy znają się z poprzednich konferencji. Wymiana uścisków dłoni między tymi, którzy na 3. Konferencję przyjechali po raz pierwszy. Głównie młode twarze, choć są i tacy, którzy pierwszą młodość mają już za sobą.

To kolejna, trzecia konferencja poświęcona młodej Polonii zorganizowana przez Wspólnotę Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. Współorganizatorami spotkania byli Wydział Zamiejscowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, partnerem programowym – Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej, a partnerem medialnym – Radio PoloNews.

Gośćmi honorowymi spotkania byli: Ambasador RP w Wiedniu Jolanta Róża Kozłowska, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Wiedniu prof. Bogusław Dybaś, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak, Konsul Marzena Kusik, przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólnota Polska: skarbnik Tomasz Różniak i koordynator projektów polonijnych Agata Żukowska, dr Liliana Madelska z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach Jan Ryłko, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach dr Teresa Rduch- Michalik i ksiądz Adam Borejko.

Po przywitaniu gości i uczestników konferencji prezes Forum odczytała list Marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego skierowany do uczestników spotkania.

Na tegoroczną konferencję odbywającą się pod hasłem „Młoda Polonia – w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” przybyli przedstawiciele polonijnej młodzieży  z Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier i Austrii. Po referatach wprowadzających, wygłoszonych przez prof. Bogusława Dybasia i dr Teresę Rduch-Michalik uczestnicy obejrzeli film dokumentalny „Przystanek Niepodległość”. Drugi dzień konferencji był nadzwyczaj pracowity.

W tym roku, w roku 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ważną rolę odgrywały dyskusje na temat tożsamości narodowej, oblicza patriotyzmu, roli historii w kształtowaniu świadomości obywatelskiej. Istotną częścią rozmów była integracja, zarówno środowiska polonijnego, jak i integracja młodych Polaków z mieszkańcami krajów, w których obecnie żyją.

Referaty i dyskusje konferencji obejmowały zagadnienia międzypokoleniowego przekazu historycznego dla kształtowania świadomości narodowej i pamięci o naszych korzeniach. Młodzi uczestnicy spotkania z entuzjazmem wzięli udział w warsztatach motywacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy i motywacji do większej samoświadomości oraz zdolności do autorefleksji młodego pokolenia w temacie tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Przerwę w obradach wykorzystano na zwiedzanie biblioteki Stacji Naukowej PAN. Tu każdy miał możliwość dotknąć XVIII i XIX-wiecznych woluminów i obejrzeć ryciny z czasów Legionów Polskich.

Koordynator projektów polonijnych Stowarzyszenia Wspólnota Polska z Warszawy p. Agata Zukowska zaprezentowała program stypendialny i zasady ubiegania się o stypendium dla uczniów, studentów i doktorantów.

Po oficjalnym zakończeniu konferencji jej uczestnicy długo jeszcze dyskutowali w ogrodzie Domu Polskiego.

Nad wszystkim czuwała Prezes Forum Polonii Teresa Opalińska-Kopeć.

Wiedeńska konferencja sfinansowana została przez Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Dorota Fischer, Radio PoloNews

 

fot. Forum Polonii

Fotos: Matthias Sandau, Agentur Simply Different i Dorota Fischer, Radio PoloNews