Ważne linki

INSTYTUCJE W POLSCE

Prezydent RP
www.prezydent.pl

Sejm
www.sejm.gov.pl

Senat
www.senat.gov.pl

Prezes Rady Ministrów
www.premier.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
www.msz.gov.pl

Stowarzyszenie Wspólnota Polska
www.wspolnota-polska.org.pl

INSTYTUCJE POLSKIE W AUSTRII

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej – Wiedeń
www.wieden.msz.gov.pl

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk – Wiedeń
www.viennapan.org

Instytut Polski – Wiedeń
www.polnisches-institut.at

Polska Misja Katolicka w Austrii
http://www.kosciol.at/