imprezy forum wieczory

Wieczór Informacyjny dla Polaków w Austrii

W dniu 22.09.15 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu odbył się kolejny bezpłatny wieczór informacyjny dla naszych rodaków pragnących usamodzielnić się na austriackim rynku pracy. Organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.
Uczestników wieczoru powitała Prezes WPOwA Forum Polonii Teresa Kopeć, I Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewski oraz Konsul Andrzej Kaczorowski z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu.
Tematyka wieczoru obejmowała zagadnienia: poradnictwo prawne, działalność gospodarcza, księgowość, podatki, ubezpieczenia,wstępne porady dla niepełnosprawnych, mieszkania komunalne, spółdzielcze i własnościowe, rola konsula w przypadkach losowych, możliwość pomocy ze strony WPHI Ambasady RP w Wiedniu dla polskich podmiotów gospodarczych.
Po raz pierszy, na zaproszenie organizatorów przyjechali na spotkanie z uczestnikami wieczoru członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej z Krakowa.
Porad udzielali: polskojęzyczni adwokaci z Wiednia: Aleksandra Fux, Mateusz Madany, Rafał Sokolski, adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie dr. Magdalena Makieła oraz Aleksander Gut,doradcy z Centrum Informacyjno Doradczego IBZ Polonia – Agata Mrożek Duda i Iwona Jarzemski, konsul Kazimierz Fordon z wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu, I Radca WPHI Ambasady RP w Wiedniu Jerzy Jędrzejewskioraz sekretarz WPHI Ambasady RP w Wiedniu Jan Walkiewicz, oraz Patryk Wojton z firmy ubezpieczeniowej Allianz.

Wieczór informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego w następnej edycji wieczoru organizatorzy poszerzą proponowaną problematykę o doradztwo dla młodych matek, sprawy związane z nauką j. polskiego i logopedii. Dla uczestników wieczoru organizatorzy przygotowali poczęstunek w formie bufetu.

Sekretariat WPOwA Forum Polonii