imprezy forum

Wizyta delegacji Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą w Wiedniu – spotkanie ze środowiskiem austriackiej Polonii.

19 kwietnia br. r. w Ambasadzie RP w Wiedniu odbyło się spotkanie austriackich środowisk polonijnych z delegacją Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą na czele z jej przewodniczącą poseł Anną Schmidt Rodziewicz. W spotkaniu uczestniczył również szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów RP Marek Suski.

Dla Forum Polonii celem spotkania z delegacją było kilka ważnych spraw dla austriackiej Polonii i Polaków w Austrii.

– kwestie podwójnego obywatelstwa, problem szczególnie młodego pokolenia Polaków, którzy chcą zachować obywatelstwo polskie
– kwestia mniejszości narodowej – jeśli nie mniejszość to o co możemy się ubiegać?, Forum Polonii czyni w tym kierunku starania, potrzebna jest wola współpracy i akceptacji szerokiego grona austriackiej Polonii
– kwestie nauczania j. polskiego w Austrii
– kwestie socjalne obywateli polskich w Austrii
– umowa Forum Polonii z PAN w kwestii najmu lokalu biurowego (wyjaśnienie zasadności korzystania przez Forum, udokumentowanie prawne)
– prawne wyjaśnienie kontrowersji w pewnych środowiskach polonijnych przekazania tablic historycznych Domu Polskiego w Wiedniu do Muzeum Historii Polski w Warszawie
– obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski
– sprawy postulowane bezpośrednio od uczestników spotkania
W w.wym. kwestiach potrzebujemy zarówno wsparcia władz polskich jak i głosu środowisk polonijnych w Austrii.

Prowadzenie i specyficzny dobór uczestników spotkania przez konsula generalnego w Wiedniu niezależny od uczestników spotkania obecnych z Forum Polonii nie dał szansy na realizację założeń programowych Forum Polonii i nie spełnił oczekiwań stron zainteresowanych działaniem na rzecz ogółu Polonii i Polaków w Austrii.

Brak przedstawicieli wszystkich środowisk polonijnych, spora grupa uczestników, których trudno zakwalifikować jako działaczy polonijnych i przyporządkować do istniejących organizacji polonijnych, a także określić ich działalność polonijną, nie dał możliwości na rozważenie propozycji programowych Forum.

Forum Polonii jest otwarte na dialog i współpracę z każdą organizacją polonijną, której cele statutowe sa zbieżne z celami Forum i służą austriackiej Polonii i Polsce.


zdjęcia ze strony Jupiter-online.at

20 kwietnia miała miejsce wizyta delegacji Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów RP Marka Suskiego w KL Mauthausen – Gusen i sztolniach Bergkristal. Obecni byli również Ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, konsul generalny RP Aleksander Korybut Woroniecki, prezes Forum Polonii Teresa Opalińska Kopeć, koordynator ds. pamięci narodowej w Forum Polonii Jacek Jabłoński, Pani Marta Gammer, burmistrz St. Georgen an der Gusen Erich Wahl.

W godzinach wieczornych w Instytucie Polskim w Wiedniu odbył się wykład szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów RP Marka Suskiego na temat: Polityka migracyjna obecnego rządu Polski.