aktualności

Zaproszenie od przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg do udziału w uroczystości.

Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu w imieniu organizatorów zaprasza do udziału w rocznicowym wydarzeniu 335 rocznicy  bitwy pod Parkanami 07 października, w której Król Jan III Sobieski  dowodząc  armiami sprzymierzonymi/Austriacką, Niemiecką, Polską /  odniósł historyczne zwycięstwo i ostatecznie rozgromił Armię Osmańską.

 

Przypominamy o ważnych  faktach w historii Polski – w której Najjaśniejsza Rzeczpospolita była architektem  w tworzeniu współczesnej tożsamości Europy.

 

Zwycięstwo to król Jan III Sobieski uznał za ważniejsze od zwycięstwa w bitwie pod Wiedniem 12.09.1683 r. To właśnie pod Parkanami, około 200 km od Wiednia, dogonił i rozgromił armię osmańską.

Dawne Parkany to dzisiejsze Štúrovo na Słowacji – przygraniczne miasto położone nad Dunajem. Po drugiej stronie Dunaju, po stronie węgierskiej, znajduje się miasto Esztergom, nad którym na wysokiej skale góruje ogromna twierdza i bazylika św. Wojciecha. Po zwycięstwie pod Parkanami twierdzę tę przez kilka dni zdobywały wojska sprzymierzonych.

Zwycięstwo nad Armią Osmanów pod Parkanami było wspaniałym ukoronowaniem kampanii wiedeńskiej w 1683 r. Po bitwie pod Wiedniem Jan III Sobieski nalegał na sojuszników, aby kontynuować walkę z Osmanami aż do zniszczenia armii przeciwnika. Armie sprzymierzone posuwały się wzdłuż Dunaju dążąc do odbicia Węgier z rąk osmańskich. Dnia 6 X wojska polskie natknęły się armię nieprzyjaciela. Nie zachowały ostrożności i następnego dnia zostały pokonane przez Osmanów. Jedyna porażka Jana Sobieskiego w polu została zmazana dwa dni później. Król starannie przygotował plan bitwy, a armię do starcia oraz, co nie mniej ważne, natchnął ją wiarą w zwycięstwo. Bitwa przebiegła zgodnie z zamierzeniami Jana III Sobieskiego, który narzucił Osmanom strategię. Po przełamaniu szyku przeciwnika, wykorzystał lukę w newralgicznym miejscu i zmusił nieprzyjaciela do ucieczki. Szybko zamieniła się ona w panikę, bowiem most przez Dunaj, łączący Parkany ze Strzyhomiem (Esztergom) uległ zniszczeniu prawie na początku odwrotu. Spowodowało to katastrofę armii przeciwnika, która została niemal w całości zniszczona. Bezpośrednim skutkiem bitwy było zdobycie Strzyhomia 27 października. Parkany były kolejnym wielkim triumfem wojsk chrześcijańskich. Jan III Sobieski ocenił to zwycięstwo wyżej od wiedeńskiego, ponieważ w bitwie zniszczono armię przeciwnika. Nie kwestionując roli sukcesu trzeba jednak ocenić, że raczej właściwsze byłoby stwierdzenie, że jest to uzupełnienie triumfu wiedeńskiego i wspaniałe zakończenie wielkiej kampanii.

CZYTAJ CAŁOŚĆ ZAPROSZENIA W PDF

 

Z wyrazami szacunku.

 

Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego

w Wiedniu na Kahlenbergu

 

Piotr Zapart